Join in, think along and participateGelderland International
Join in, think along and participate

Taart!

Jurjen van Dijk November 07, 2017 1883 keer bekeken 0 comments

Als u het komende jaar een foto ziet van de Europese regeringsleiders, is de kans groot dat ze niet bij elkaar zijn voor een kop koffie en een gebakje. Ze onderhandelen over de lange termijn begroting van de Europese Unie. De lidstaten bespreken hoe het financieel kader van de EU voor de jaren 2021 tot 2027 er uit gaat zien. De taart moet worden verdeeld. 

De nieuwe begroting is een goed moment om kritisch te kijken naar de uitgaven van de Europese Unie. Wanneer zorgt de EU voor effectieve en zorgvuldige besteding van gemeenschapsgeld?
Een lastige vraag. De onderwerpen zijn zeer divers en de uitgaven van de Europese Unie zijn enorm. Dat is onvermijdelijk door de grootte en de hoeveelheid inwoners. Als de EU op een bepaald terrein een bijdrage wil leveren, zal het altijd gaan om bedragen die moeilijk te bevatten zijn.

Een leuk voorbeeld is een nieuwsbericht over de Europese Unie van een tijdje geleden.
Het nieuws: De Europese Unie opende een aanbesteding voor servies en bestek voor haar 140 EU-vertegenwoordigingen wereldwijd. Het ging om een opdracht met een waarde van drie miljoen Euro.

Het bericht over deze aanbesteding werd door verschillende media in Nederland aangegrepen om te schrijven over grove uitgaven van de EU. Op internet werd geroepen dat er sprake was van geldverspilling.
      “Miljoenen voor bordjes en bestek. Het is van de zotten!”  stond op een forum.               
      “Van mij krijgen ze geen cent!” 
schreef een ander.

Daaronder stond een gevatte reactie:
“Jammer dat u geen cent wilt geven. Die cent is hard nodig. Drie miljoen Euro verdeeld over 500 miljoen inwoners van de EU is iets minder dan één cent per inwoner.”

Misschien had het servies goedkoper gekund, maar ik vertrouw erop dat de boekhouders er zorgvuldig naar zullen kijken. Ik maak mij er niet druk om en raad u dat ook niet te doen: De begroting van de EU voor 2017 ligt rond de 150 miljard Euro. Dus u kan zich elk jaar 50.000 keer druk maken over drie miljoen euro.

Laten we vooral kritisch kijken naar de resultaten die Europa bereikt. Per burger is de bijdrage aan de EU aanzienlijk lager dan de gemeentelijke riool- en afvalstoffenheffing. En voor dit bedrag draagt de EU bij aan veiligheid en recht, goede gezondheidszorg, innovatie, infrastructuur, natuur, voedselzekerheid, economische groei en decennia van vrede. Om maar wat te noemen.

En 140 vestigingen over de wereld waar u terecht kunt als u in de problemen bent. Of voor een taartje, op mooi servies. 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings