Join in, think along and participateGelderland International
Join in, think along and participate

Internationale Bijeenkomst 4 en 5 juli 2019

Erica Koster July 21, 2019 489 keer bekeken 0 comments

Op donderdag 4 en vrijdag 5 juli waren de provincie Gelderland en de VeluweAlliantie gastheer voor zo’n 30 deskundigen uit twaalf Europese landen. Samen met de Europese Commissie organiseerden de Provincie en het Veluwe team een workshop over biodiversiteit en de rol van ecosystemen.

Gedeputeerde Peter Drenth sprak het welkomstwoord en wenste de aanwezigen veel mooie en nieuwe ervaringen op de Veluwe: Gelderlands grootste natuur­gebied.

Bij de tweedaagse workshop in Apeldoorn was het hoofdthema: hoe maken we de overgang van het beschermen van soorten naar het beschermen van het hele ecosysteem? Aan de hand van workshops over toenemend toerisme, intensieve landbouw en de energie transitie deelden de aanwezige experts voorbeelden uit hun eigen regio en de uitdagingen waar zij mee te maken hebben. De deelnemers van de workshops spraken over Gelderse voorbeelden, maar ook over specifieke voorbeelden uit Finland, Spanje, Polen, Zweden en Duitsland. Naast de workshops stapten de deelnemers ook op de fiets om in Apeldoorn te kijken naar de verwevenheid tussen het groen en de woonwijken.

De uitkomst van de tweedaagse zal de Veluwe helpen om toekomstig beleid en projecten vorm te geven. Daarvoor zoeken het Veluwe team en de Provincie actief de samenwerking op met Europese partners, die met dezelfde vraagstukken te maken hebben.

Naast de workshop voor experts waren er internationale gasten aanwezig die zich bezighouden met het voorbereiden van het tweejaarlijkse congres voor de milieuministers van de Europese leden ENCORE. In 2020 vindt die plaats in Ierland en Jim Conway, voorzitter van Encore, was aanwezig om er meer over te vertellen. De resultaten van de workshop over het beschermen van ecosystemen zullen tijdens deze conferentie gedeeld worden.

De presentaties en conclusies zijn te vinden via http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm -> scrol naar beneden tot ‘The Netherlands’ -> klik hier op en scrol naar beneden tot de bijgevoegde documenten.

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...